Styrelsen

Styrelsen väljs av föreningens medlemmar och har det övergripande ansvaret för driften av föreningen och de frågor som rör alla medlemmar. Styrelsen agerar utifrån de riktlinjer som finns i föreningen stadgar och tillvaratar föreningens intresse.

Styrelse 2019/2020

Carina Sköld, Ordförande
Port 7
Tel: 073-064 62 32

Jonathan Ahlberg, Kassör
Port 9
Tel: 073-521 63 82

Mikael Gagnert, Sekreterare
Port 7
Tel: 073-060 67 60

Styrelsen nås via formuläret under kontakt eller via E-post till styrelsen@brflejondalen1.se