Felanmälan

Huvudansvarig kontaktperson för bostadsrättsföreningens styrelse, är SBCs tekniska förvaltare.

Du som bostadsrättshavare eller hyresgäst ska alltid (med undantag hiss ärende) göra felanmälan till SBC via kundtjänst eller webb, detta gäller vid tekniska felanmälningar som berör fastighet eller lägenhet.
Uppföljning sker därefter av fastighetsskötare vilket innebär vikten av kontaktinformation när felanmälan görs.

Ärende gällande hissen kontakta gärna styrelsen först om det inte är en nödsituation då använder du nödnummret i hissen.

SBC kontaktinfo:

Kundtjänst felanmälan
Måndag-fredag 07:00-21:00 0771-722 722
www.sbc.se/felanmälan

Jourtjänst – akuta ärenden
(om du känner dig osäker på om det är akut så kontakta någon ur styrelsen först så du inte kallar ut jouren i onödan och själv blir betalningsskyldig för denna utryckning.)
Måndag-fredag efter 21:00 samt helger 08-18 70 00

Denna information finns även uppsatt i entréporten samt i bostadspärmen.

Styrelsens kontaktuppgifter finns på vår hemsida och sitter även på informationstavlan nere i din port.

Du är alltid välkommen kontakta styrelsen om du undrar något om felanmälan eller har frågor som berör felanmälningar.