Flytta in

 Hjälplista:

  • Kontrollera att du har fått 3 par nycklar
  • Namn på dörren, postlådan
  • Kontrollera att du kommer in till förrådet
  • Läs genom pärmen ”LEJONDALEN” om lägenheten
  • Kolla info tavlan utanför om information till medlemmarna
  • Kolla hur sophantering fungerar, titta under fliken ”sophantering”
  • Läs senaste nyheter till medlemmar under fliken ”nyheter”
  • Läs info breven under fliken ”nyheter/infobrev”
  • Kontrollera att du har portkod till din port, kontakta styrelse om du inte har det.

Kom ihåg: