Parkering

Föreningen har totalt 64 parkeringsplatser.

Det finns några platser kvar, om du är intresserad av en plats, vänligen kontakta styrelsen via fliken ”kontakt”.