Försenat Infobrev

Som ni kanske märkt så har kvartalets infobrev ännu inte skickats ut. Detta beror på att vi vill avvakta till dess alla garantiåtgärder är utförda och godkända så vi kan ta med resultatet av dessa i brevet också.

Vi skickar ut det så snart vi bara kan!