Styrelsen

Styrelsen väljs av föreningens medlemmar och har det övergripande ansvaret för driften av föreningen och de frågor som rör alla medlemmar. Styrelsen agerar utifrån de riktlinjer som finns i föreningen stadgar och tillvaratar föreningens intresse.

Styrelse 2021/2022

Christian Yachouh, Ordförande
Port 7
Tel: 076-7078700

Bruno Papa, Kassör
Port 7
Tel: 073-9322219

Ibrahim Yachouh, Sekreterare
Port 7
Tel: 073-6581944

Styrelsen nås via formuläret under kontakt eller via E-post till styrelsen@brflejondalen1.se