Stöld ur barnvagnsförråd

Under juli – augusti skedde en stöld av en svart damcykel från barnvagnsförrådet utanför port 7.
Är det någon som observerat något kontakta gärna styrelsen