Valberedning

Vid varje årsstämma väljs en valberedning som ska föreslå kandidater till styrelse och revisorer som nästa årsstämma ska välja. Kontakta valberedningen om du själv är intresserad eller har någon att föreslå till styrelsen.