Brandskydd

Om Brandvarnare

KD-134a-Brandvarnare


Ansvar för brandskydd ligger både på den som äger byggnaden, det vill säga fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen, och på dem som nyttjar byggnaden, exempelvis boende inklusive hyresgäster.

Styrelsens ansvar

Systematiskt brandskyddsarbetet pågår året runt.

Föreningen följer de lagar och paragrafer som anges för flerfamiljshus vilket innebär att följande ska skötas:

 • Se till att sotning sker vart fjärde år
 • Se till att brandskyddskontroll genomförs vart åttonde år
 • Se till att rökluckor kontrolleras varje år
 • Påminna regelbundet boende om regler för brandsäkerhet, ex hålla trapphus, gångar rent så räddningstjänsten kommer fram vid behov.
 • Uppdatera hemsida
 • Följa underhållsplan och fastighets regler för säkerhet se ovan
 • Göra regelbundna ventilations kontroller

Extra kostnad uppstår i föreningen vid följande händelser som föreningen tvingas göra av brandsäkerhets skäl då och då.

 • Beställa transport av kartonger, trasiga cyklar, vagnar och andra trasiga föremål som placerats i vinds- och källargångar.

Då brandskydd och sotning är aktuellt aviserar vi i god tid och utgår från att fackmän som utför arbetet släpps in.

Boendes ansvar

För att undvika brandrisk är det inte tillåtet:

 • att grilla på balkongen (se mer på fliken ”Grillning”)
 • att slänga ut fimpar från fönster eller balkong
 • att röka i hiss, trapphus eller andra gemensamma utrymmen
 • att ha föremål utanför dörrar i trapphus inklusive mattor utanför dörren
 • förvara cyklar i trapphus
 • att lägga brandfarliga sopor i hushållssoporna – allt brandfarligt material ska lämnas till återvinningsanläggning

Tänk på:

 • Elektriska maskiner som disk- och tvättmaskiner ska installeras av fackman enligt allmänna anvisningar för VVS-installationer. Diskmaskiner ska stå på ett översvämningsskydd.
 • Varje lägenhetsinnehavare är skyldig att ha en brandvarnare med fungerande batteri
 • Förvara eldfarligt material på ett säkert sätt (t.ex. tändvätska, bensin, thinner)

El och vattentillförsel får inte stängas av utan SBC’s eller styrelsens godkännande.


Under den mörka årstiden tänds många ljus och brasor i våra hem. Kontrollera din brandvarnare och byt ut batterier om det behövs för allas säkerhet.

GLÖM INTE ATT SLÄCKA LJUSEN!

Det är även bra att ha en brandsläckare och/eller brandfilt hemma för att ha möjlighet att släcka mindre bränder.