Ohyra

Är du drabbad av skadedjur eller ohyra är du skyldig att omgående anmäla detta till styrelsen eller Anticimex. Vår fastighetsförsäkring är framtagen av Söderberg & Partners.

Anticimex

Telefon: 075-245 10 00
Webbanmälan: Gå till https://www.anticimex.se/ för att hitta ert närmaste Anticimex-kontor.
Öppettider mellan 07.00-18.00 mån-fr