Bildarkiv

Hökerum Bygg, Brf Lejondalen 1 i Bro – 30 lägenheter i två huskroppar

Här uppförs nyproducerade bostadsrätter, Brf Lejondalen 1 i Bro Stockholms Län. Man bygger två huskroppar med totalt 30 lägenheter.

Markentreprenad utför schakt och grundarbeten, pålning till slutlig finplanering av bostadsområdet.  Dessa arbeten påbörjades under januari 2016.