Trivsel och ordningsregler

Trivsel- och Ordningsregler

Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom stadgarna har föreningen också ett antal ordningsregler vilka är till för att öka trivseln för de boende. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler.

 

Ansvar för ordningen 

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också trivsel- och ordningsfrågor.

 

Styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför fastigheten. Det åligger alla som bor eller vistas i fastigheten att följa ordningsreglerna för att upprätthålla ett trivsamt boende. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

 

För vem gäller reglerna

Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende, föreningens egna hyresgäster, den/de som hyr i andra hand eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten.

 

Vad händer om reglerna inte följs

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du skall få bo kvar. Först måste styrelsen uppmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Om medlemmen eller hyresgästen trots uppmaningen inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.