Kallelse till extra föreningsstämma

Plats: Dagcentralen, Bro
Datum: 27 februari 2024
Tid: 18:00

Vi skall välja en auktoriserad revisor.

Förenings medlemmar äger husen gemensamt och alla har lika rättigheter och skyldigheter. Ta chansen att gör din röst hörd och var med och påverka din bostadsrättsförening.

Anmäl senast den 23 februari till Lise-Lotte Norberg 070-7524500 med ett SMS om du kommer delta.

Styrelsen

Nytt från Bostadsrätterna

Vi är medlem i Bostadsrätterna. Här ser du de två senaste artiklarna från bostadratterna.se

Semestertid på Bostadsrätterna!

jun 22 Vi på Bostadsrätterna tar inte semester men vi har lite andra öppettider i semestertid. Från och med de 27 juni till och med den 12 augusti har vi öppet måndag till torsdag, klockan 9 till 15 och…

Stäng ute tjuven när du reser bort

jun 21 hemmaarbete och uteblivet resande gjorde att bostadsinbrotten minskade under pandemin. I takt med att restriktionerna lyfts ser den trenden ut att vända – men det finns flera enkla och effektiva sätt…

Gå till Bostadsrätterna

Felanmäl så här

Anmäl alltså fel enligt följande:

 1. I första hand via e-post felanmalan@brflejondalen1.se ( som går till berörda i styrelsen).
 2. I andra hand per telefon till ordförande, ledamot eller annan i styrelsen. Telefonnummer till styrelsen hittar ni i våra anslagstavlor i varje entréplan.
 3. Om felet kan innebära risk för personskada eller skada på fastigheten betraktas det som akut. Då ska du genast vända dig till SBC kundtjänst 0771-722722
 4. Vid problem med hissen ta kontakt med någon från styrelsen.

OBS! Denna rutin är till för ditt eget bästa! Anlitas SBC för fel som inte hör till den gemensamma föreningens ansvar blir Du/Ni fakturerad för utryckningen.

Tänk på att garantitiden har utgått och därmed anses bostadsrättshavaren ansvarig för eventuella kostnader.

Mvh Styrelsen

Kallelse till årsstämma 2022

Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Lejondalen 1 till ordinarie föreningsstämma den 16 juni kl. 18.00. OBS! Stämma kommer att hållas i Bro dagcentral-Florasalen i Bro centrum. Blomstervägen 9, 197 31 Bro.

Välkomna!

Styrelsen Brf Lejondalen 1

Vårstädning 2022

Lördagen den 14 maj kl 09.00 är alla välkomna till vår årliga städdag. Du bidrar efter egen förmåga och intresse, vi hjälps åt att rensa rabatter, plocka upp småskräp klippa buskar (så behövs). Vi ska även olja avbärarräckena, så ber vi alla som har bil att inte parkera så nära räcket, detta för att undvika oljestänk på bilarna och att det är lättare att olja också.

Detta är ett bra tillfälle för er nyinflyttade att lära känna era grannar lite bättre 🙂

Föreningen bjuder på kaffe, saft och bullar efteråt.

Samling sker utanför port 7

Välkomna!

//Styrelsen

Minska Hastigheten

Vi måste ”minska hastigheten” på vår parkering då det ibland körs alldeles för fort. Eftersom barn är oberäkneliga så kan de helt plötsligt rusa ut på parkeringen då kan olyckan vara framme.

Enligt lagen får du köra i ”gångfart”. Vilken hastighet det är står inte i lagen, men generellt brukar man räkna med 7km/h.

Vänliga hälsningar styrelsen

INSTÄLLD! Sandsopning på torsdag 24 mars

Assars trädgårdstjänst väljer avvakta med sopningen nu på torsdag eftersom vädret kommer att slå om på måndag eller tisdag nästa vecka med snöfall och minusgrader.

Styrelsen återkommer med nytt datum inom kort. Tack för er förståelse.

Med vänliga häsningar

//Styrelsen

Borttagning av grus parkeringsplatserna 24 mars 2022.

Torsdag den 24/3 behöver du som har parkering se till att din bil är flyttad då borttagning av grus på asfalterade ytorna kommer ske. Jobbet görs av Assars Trädgårdstjänst AB, som ju också sköter snöröjningen.

Mellan klockan 07.30 – 15.00 behöver din parkering vara tillgänglig.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

BYTE AV PORTKOD

Styrelsen kommer snart byta koder i samtliga portar i föreningen. Avisering kommer att ske i god tid i form av lapp i brevlådan.

Styrelsen har beslutat att regelbundna kodbyten framöver kommer utföras på årlig basis.

Vi vill även påminna om hur viktigt det är att ni inte släpper in obehöriga i trapphuset eller lämnar ut koden till vem som helst.

Handikapparkering

Vi har haft brister på parkeringsplatser där nya medlemmar har fått stå utan någon parkeringsplats. Vi har förbättrat och löst situationen genom att hyra ut tre av de fyra handikapplatser som finns i föreningen.

 Om en situation dyker upp där en ny medlem saknar handikapparkering och innehar ett giltigt handikapptillstånd så kommer vi att informera om det i god tid innan. Då blir det den som sist fick 3:a p-plats som kommer att bli av med sin plats. Hoppas ni har förståelse för detta!

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Dags att lämna in motioner 2022

Medlem som önskar visst ärende (Motion) behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före mars månads utgång. Den skrivna motionen läggs i styrelsens brevlåda. Det är oklart hur föreningsstämman kan genomföras i år men vi återkommer när vi vet mer om det datum. Vi ser gärna att du använder bifogad motionsblankett när du skriver din Motion. Ladda ner: Mall för motion till årsstämma

Vänliga hälsningar styrelsen

Information om 5-årsbesiktning – Brf Lejondalen 1

5-årsbesiktningen kommer att ske vecka 8 den 24 till 25 februari 2022. Det som skiljer denna besiktningen från tidigare är att det inte kommer att vara en generell besiktning i alla lägenheter utan den kommer bara att ske i de lägenheter som har anmält fel i förhand. Garantibesiktningen kommer utföras av Sefast AB.

Mer information hittar ni även under fliken infobrev.

Styrelsemedlemmar sökes!

Är du intresserad av att påverka din boendemiljö?

Inför årets föreningsstämma behöver vi hitta ytterligare styrelsemedlemmar och det bästa sättet att påverka sin boendemiljö är just genom att delta i styrelsens arbete.

Kontakta gärna någon av oss i styrelsen och ställ frågor eller anmäl ditt intresse. Vi ser fram emot ditt deltagande!

Rengör vattenlåset ofta

1: Lyft upp silen över avloppet. Stick ner en skruvmejsel och lyft försiktigt.

2: När silen är avlägsnad fäller du upp bygeln som fungerar som handtag för att lyfta upp hela vattenlåset.

3: Med hjälp av bygeln lyfter du enkelt upp hela vattenlåset som en hink.

4: På ”hinken” finns en markering på vardera sidan där du ska trycka ihop underdelen så att vattenlåset delar sig.

6: När vattenlåset är rent sätter du ihop det igen. Sätt tillbaka vattenlåset i avloppet …

5: När du delat vattenlåset, spola delarna rena från smuts och hår.Använd en kökssvamp så att det blir ordentligt rent.

7:  … och sätt på silen. Klart.

Vattenlåset i duschen måste rengöras med jämna mellanrum – helst en gång i månaden. Hår tillsammans med tvålrester har en tendens att fastna och stoppa flödet. Vattenlåsets funktion är att förhindra unken doft från avloppet. Märker du att vattnet rinner undan långsamt när du duschar eller att vatten rinner ut på badrumsgolvet när du tömmer badkaret är det dags att rengöra vattenlåset.

Borättshavaren är ansvarig för att vattenlåset är rent och släpper igenom bad- och

duschvatten utan problem.

Nytt från bostadsrätterna

Vi är medlem i Bostadsrätterna. Här ser du de två senaste artiklarna från bostadsratterna.se

Att hålla en smittskyddssäker stämma i dagsläget

jan 19 Den tillfälliga stämmolagen som gjort det möjligt föreningar att bland annat poströsta förlängdes inte och slutade gälla vid årsskiftet. Hur ska då de föreningar som behöver hålla sina stämmor…

Skapa ett tryggt boende i föreningen

jan 18 Begreppet trygghet står för olika saker för var och en och ett tryggt boende skapas på många olika sätt. Det är också mycket som påverkar hur boendemiljön upplevs. Här beskriver vi några saker och…

Göra rent frånluftsventilen i badrummet – är det viktigt?

Frånluftsventilen behöver också göras ren regelbundet för att bibehålla en bra ventilation i lägenheten. Om ventilationen är dålig finns risk för att mögel börjar växa i badrummet. Mögel och andra mikroorganismer växer gärna där det är fuktig, som exempelvis i ett badrum med dålig ventilation.

Även ljudet av ventilationen i badrummet kan minska när man gjort rent frånluftsventilen.

För att få loss frånluftsventilen ska man skruva på den och sedan bara dra den rakt ut, dra eller skruva dock inte på tallriken i mitten.

Borttag, rengöring och fastsättning av frånluftsventil.

Medleminfo v3 2022

 • Parkering

Parkera gärna i mitten av er parkeringsruta så era grannar också kan ta sig ur sina bilar.

 • Betonghinder

Föreningen kommer fr.o.m tisdag den 18 Januari vidta åtgärder för ökad säkerhet i vår parkering genom att placera ut betonghinder. Anledningen till att styrelsen bestämt detta är på grund av en del bilister väljer då att köra upp på trottoaren vid kortsidan av huset i korsningen mellan Lejondalsvägen och Växthusvägen. Det kommer även bli förbjudet att parkera på den tomma rutan mellan parkeringsplatserna 25 & 24, och detta för att garantera framkomligheten till lägenhetsförråden. Läs mer om vad som gäller under fliken infobrev.

 • Att tänka på

Tänk på att inget får ställas i trapphusen, inte heller nere under trappan i entrén. Vi har ett antal gånger sett att det ställs in cyklar m.m. i trapphuset, detta är vid brand en fara för utrymning samt att de som städar i trapphuset inte kan utföra sitt arbete ordentligt. 

 • 5-års besiktning

Nu är det bestämt datum för vår 5-års besiktning som kommer att ske 24–25 februari och vi kommer senast 2 veckor innan att gå ut med information om vilken dag och ungefärlig tid vi behöver tillträde till just din lägenhet. Även om du planerar att vara hemma vill vi att du fyller i en fullmakt att vi får gå in med huvudnyckel OM du inte är det, denna kommer ihop med informationen om när vi behöver tillträde till din lägenhet.

Det är i allas intresse att vi kommer in i alla lägenheter under besiktningen.

Mvh Styrelsen

Matavfallssortering/Förening har:

 • 1 st Moloker/utomhus som är till för just matavfall.
 • 1 st Moloker/utomhus för restavfall, dvs övriga hushållssopor.

Information angående matavfallssortering

 • Matavfall får endast kastas i avsedd papperspåse
 • Övriga sopor får inte blandas med matavfallet
 • Det får absolut inte finnas någon plast i matavfallet!
 • Endast matrester, benrester, äggskal, frukt, och grönsaker, Kaffesump, kaffefilter, tepåsar, hushållspapper och servetter får kastas i matavfallspåsen.
 • Detta får INTE kastas i påsen: Plast, jord, kattsand, växter, tobak och tuggummi.
 • Nya påsar finns att hämta på flera ställen i kommunen: Kungsängens centrum, kommunhuset, ICA Kungsängen, Kretsloppscentralen i Brunna, Coop Konsum i Tibble, Bro centrum, Brohuset, MatÖppet i Bro, ICA Supermarket i Bro, Kretsloppscentralen i Skällsta.
 • Låt matresterna få rinna av innan ni kastar det i påsen och blanda gärna med lite papper så håller sig påsen mer torr.
 • Matavfallet blir biogas och biogödsel som är miljövänligt.

Viktigt

Om fel saker kastas i matavfallet, får vi som bostadsrättsförening böter. Dessa böter betalas av föreningen och påverkar därmed alla boende i föreningen. Vi ber er därför – för alla boendes skull – att vara noggrann med avfallssorteringen.

Viktig!!!! information till boende i Brf Lejondalen1 i Bro

Styrelsen i Brf Lejondalen1 har kontrollerat under åren värme och annan utrustning i Er bostad men vad inte många känner till är hur viktigt det är att rengöra den centralfläkt Ni har bakom kyddhyllan. Läs bifogad information under fliken För boende – Dokument. Det ger en vägledning vad som kan hända och hur ni gör rent centralfläkten i Er bostad.

OBS! Kryddhylla demontering – ta först bort skruvarna som håller kryddhyllan, dessa sitter på insidan av sidoskåpen 4st. Ta sedan bort stickproppen som förser fläkten med el.

Så här förhindrar du spridning av covid-19:

Håll ett säkert avstånd till andra (minst en meter), även om de inte verkar sjuka. Ha på dig munskydd i offentliga miljöer, särskilt inomhus och när det inte går att hålla fysiskt avstånd. Välj öppna, välventilerade utrymmen hellre än slutna miljöer. Öppna ett fönster om du är inomhus. Tvätta händerna ofta. Använd tvål och vatten eller handsprit. Vaccinera dig när du får tillfälle. Följ lokala råd om vaccination. Håll för näsan och munnen med armbågsvecket eller en näsduk när du hostar eller nyser. Stanna hemma om du känner dig sjuk. Uppsök vård om du har feber, hosta och svårt att andas. Ring i förväg så att du snabbt kan bli hänvisad till rätt vårdmottagning. Det skyddar dig och förhindrar att viruset och andra infektioner sprids till andra. Munskydd: Personer som bär munskydd på rätt sätt kan förhindra att viruset och andra infektioner sprids till andra. Att endast bära munskydd skyddar inte mot covid-19, utan det måste kombineras med fysisk distansering och god handhygien. Följ råden från lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheter.

Gott nytt år och ta hand om varandra

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Brandsäkert december

9 dec 2021

December är här och vi vill påminna er om att:

 • Det är krav på att alla lägenheter har en fungerande brandvarnare uppsatt.
 • Batteriet i brandvarnaren bör bytas ut en gång om året, gärna I December.
 • Testa er brandvarnare, en gång i månaden.
 • Lämna aldrig ett rum med levande ljus.
 • Var säker på att ni släkt alla levande ljus när ni går och lägger er eller lämnar hemmet.
 • Kasta ljustakar och ljusslingor som har brott på kabeln.
 • Släck ljusstakar med knappen, inte genom att vrida på ett ljus/lampa.
 • Låt inte tvätt eller diskmaskin vara igång när ingen är hemma.
 • Ladda inte mobilen när ni sover.
 • Dra ur laddsladden när du inte laddar mobilen.

Låt oss alla hjälpas åt för att få ett tryggt boende.
Mvh Styrelsen

December är här och vi vill påminna er om att:

 • Det är krav på att alla lägenheter har en fungerande brandvarnare uppsatt.
 • Batteriet i brandvarnaren bör bytas ut en gång om året, gärna I December.
 • Testa er brandvarnare, en gång i månaden.
 • Lämna aldrig ett rum med levande ljus.
 • Var säker på att ni släkt alla levande ljus när ni går och lägger er eller lämnar hemmet.
 • Kasta ljustakar och ljusslingor som har brott på kabeln.
 • Släck ljusstakar med knappen, inte genom att vrida på ett ljus/lampa.
 • Låt inte tvätt eller diskmaskin vara igång när ingen är hemma.
 • Ladda inte mobilen när ni sover.
 • Dra ur laddsladden när du inte laddar mobilen.

Låt oss alla hjälpas åt för att få ett tryggt boende.
Mvh Styrelsen

Och varför inte önska er en brandsläckare i julklapp!

Vi önskar er en mysig och brandsäker vinter och jul!

Med vänlig hälsning styrelsen

Uppdatering av namnskyltar entréer och postboxar

Under November kommer Styrelsen att uppdatera samtliga namnlistor-/skyltar utifrån de medlemsförteckning vi har som utgår från i första hand ägare av lägenheten.

Önskemål om justeringar har inkommit. Ni som önskar justering, vänligen maila styrelse@brflejondalen1.se med ert lägenhetsnummer och de namn och efternamn ni önskar i entréerna och postbox.

Gärna så snart som möjligt. Tack

Mvh

Styrelsen.

Parkeringsplatser 63 St

Parkeringsmöjligheterna i föreningen är begränsade och efterfrågan är mycket stor! I dagsläget finns inga lediga platser. Kösystem finns om du vill ställa dig i kö för en P-plats.

Du anmäler intresse för parkeringsplats via styrelse@brflejondalen1.se