Välkommen till årsmötet

Årsmötet hålls i Dagcentralen i Bro, Florasalen.

Dag: Onsdagen den 9 augusti 2023.
Plats: Blomstervägen 9B.
197 31 Bro, precis vid Bro Centrum.

Tid: 18.00 – 19.30