Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Det ligger i en bostadsrättsförenings intresse att så många som möjligt av lägenheterna bebos av bostadsrättsinnehavarna själva och inte av hyresgäster. Styrelsen har därför en restriktiv policy till andrahandsuthyrningar.

Styrelsen tillämpar för sin bedömning de riktlinjer för upplåtelse av bostadsrätt i andra hand som tagits fram av branschorganisationerna. Om detta kan du läsa mer HÄR.  Om din ansökan avslås av styrelsen kan du vända dig till hyresnämnden för att få frågan prövad.

Du behöver tillstånd oavsett om du hyr ut lägenheten i andra hand, eller upplåter den i andra hand utan ersättning.

Din ansökan skall vara skriftlig och inkomma i god tid innan du vill hyra ut lägenheten. Ansökan skall innehålla

  • tidsperioden för uthyrningen
  • namn och personnummer på den tilltänkta andrahandshyresgästen
  • skäl till uthyrningen.

Din skriftliga ansökan lämnas till styrelsen antingen via mail eller i föreningens brevlåda. Styrelsen behandlar ansökan på kommande möte och meddelar alltid beslutet skriftligt. Observera att den tilltänkta hyresgästen måste vara en namngiven person och inte en juridisk person eller ett företag.

Att hyra ut lägenheten i andra hand innebär ett stort ansvar för dig som hyr ut.
En andrahandshyresgäst blir din hyresgäst. Det är fortfarande du som bär hela ansvaret för lägenheten och dina åtaganden mot föreningen. Du måste därför se till att andrahandshyresgästen informeras om och följer de regler som gäller i föreningen. Du är också ansvarig för att månadsavgiften (hyran) betalas och att försäkring finns. 

Om du hyr ut eller lånar ut lägenheten utan tillstånd från styrelsen/bostadsrättsföreningen riskerar du att förverka din nyttjanderätt till lägenheten. Läs mer om reglerna för andrahandsupplåtelse i 7 kap. 10-11 §§ bostadsrättslagen.

LADDA NER ANSÖKNINGSBLANKETT HÄR!