Sophantering

Avfallssortering
I sopkärlen för matavfall får endast matavfallspåsarna slängas!

Om andra sopor slängs där får föreningen betala extra avgifter vilket vi tycker är onödigt. Vänligen hjälp oss att slippa detta.

Förpacka soporna väl och släng inget brandfarligt i soporna. Glas och papper finns det speciella kärl för.