GDPR

Kan du läsa mer om GDPR ( Dataskydds(Dataskyddsförordningen) och vad detta innebär för föreningens hantering av personuppgifter. Dessutom finns en samtyckesblankett som styrelsen ber dig fylla i och lämna in om du inte redan gjort detta. Den avser de uppgifter som föreningen hanterar utöver nödvändiga medlemsuppgifter (t ex telefonnummer och mailadresser).