Försäljning av lägenhet

Om du ska sälja din bostadsrätt ska styrelsen godkänna köparen, dvs den eventuellt nya medlemmen. En överlåtelseanmälan skall skickas in till styrelsen. Säljaren eller säljarens ombud/mäklare erhåller en blankett för överlåtelseanmälan hos föreningens ekonomiske förvaltare. Läs mer under fliken, För mäklare.

Enligt gällande lagstiftning ska styrelsen behandla medlemsansökan inom fyra veckor. Styrelsen behandlar dock ansökan så fort som möjligt, men räkna med att det tar minst ett par veckor.

Den nya medlemmen förbinder sig att följa föreningens ordnings- och trivselregler.