Easy-Vent

Föreningen ombesörjer inköp och utdelning av nya filter vartannat år

Filterrengöring Tilluftsdonen, som är placerade bakom radiatorerna, är utrustade med ett löstagbart filter. Filtret fångar upp medelstora och grövre partiklar som exempelvis pollen. Det bör bytas vartannat år och rengöras med jämna intervaller genom dammsugning.