Nyinflyttad

  • Kontrollera att du har fått 3 par nycklar
  • Namn på dörren, postlådan
  • Kontrollera att du kommer in till förrådet
  • Läs genom pärmen ”LEJONDALEN” om lägenheten
  • Information finns på anslagstavlan i entrén
  • Kolla hur sophantering fungerar, titta under fliken ”sophantering”
  • Läs info breven under fliken välkomstbrev
  • Kontrollera att du har portkod till din port, kontakta styrelse om du inte har det.
  • Ta för vana att gå in på föreningens hemsida. www.brflejondalen1.se