Årsstämma


Föreningens årsstämma är vägen för dig som är medlem i Brf Lejondalen 1 att utöva ditt inflytande. Stämman innehåller vanligen bokslut och val av styrelse, men kan också innehålla andra frågor av större betydelse samt omröstningar.

Generella regler för stämman

Du kan som medlem komma med ett eller flera förslag till årsstämman. Dessa kallas för motioner. En motion behandlas på årsstämman dit alla medlemmar är inbjudna och har rätt att vara med och fatta beslut.

Så här skriver du en motion

  1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
  2. Skriv vad ärendet handlar om.
  3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
  4. Skriv under dokumentet med ditt namn.
  5. Skicka eller lämna personligen din motion till styrelsen, via mejl eller i styrelsens brevlåda i entrén.

Ladda ner: Mall för motion till årsstämma

För att styrelsen ska hinna gå igenom din motion före årsstämman måste den lämnas senast den 31 mars.

Föreningsmedlem som vill väcka en fråga eller i övrigt göra styrelsen och övriga medlemmar uppmärksam på något förhållande som berör flera och som inte kommer att framgå av dagordningen är välkommen att göra det under styrelsens orientering om aktuella ärenden m.m. eller under reservtiden. Inga beslut får fattas i anledning av en på så sätt väckt fråga.

Fullmakt

Nedan hittar du en fullmakt du ska använda ifall du inte kan deltaga i årsstämman, men vill att någon annan ska rösta å dina vägnar.

 Fullmakt Ombud

Extrastämma

En extrastämma kan hållas när styrelsen anser att det finns skäl till det eller då det skriftligen begärs av en revisor eller minst 10 % av samtliga röstberättigade. På extrastämman får enbart beslut fattas i ärenden som angivits i kallelsen.