Försäkring

Föreningen har en försäkring som täcker skador på fastigheten. Varje medlem ska dessutom enligt stadgarna teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. styrelsen kan informera dig om föreningens försäkring innehåller ett kollektivt bostadsrättstillägg.