Försäkring

Föreningens fastighetsförsäkring ( det vill säga som gäller själva husen) är tecknad genom Söderberg & Partners. Varje medlem ska dessutom enligt stadgarna teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Vid problem med skadedjur:

Anticimex

Telefon: 075-245 10 00

E-post: kundservice@anticimex.se

www.anticimex.se

Försäkringsgivare:

Folksam

Bohusgatan 14

160 60 Stockholm

SKADEANMÄLAN, VID SKADOR PÅ

FASTIGHETEN:

Telefon: 08-772 68 70

E-post: foretagbyggskada@folksam.se

VID ÖVRIGA SKADOR:

Telefon: 08-772 80 20

E-post: foretagsskada@folksam.se