Nycklar

Lås, nycklar
Mot en avgift kan nya Hus-nyckel erhållas. Kontakta styrelsen.

  • Nycklarna går ej att kopiera
  • Anmäl alltid förlorad nyckel till styrelsen
  • Allt kopiering av nycklar sker genom styrelsens försorg och debiteras medlemmen
  • Tänk på att alltid se till att portarna stängs efter passage genom dem.
  • Att lämna porten öppen är detsamma som att lämna ut sin egen nyckel till okända.
  • Finns okända personer i entrén eller utanför portarna som ser ut att vilja komma in: Då är det inte fel att fråga dem vem de söker i huset.

Nycklar för dig som är medlem: 

Till lägenheten ingår ursprungligen tre lägenhetsnycklar, fyra postboxnycklar.
Lägenhetsnycklar (3st.)
Postfacksnyckel (4 st.)

När du flyttar ut se till att dessa nycklar finns tillgängliga för den nya bostadsägaren.