Felanmälan/frågor

Viktig information för felanmälan

Fel som uppstår i lägenheten är bostadsrättshavaren själv skyldig att bekosta. Exempelvis stopp i toaletten, droppande packningar och fel i armaturer. Det står alltså medlemmen fritt att välja vem som ska utföra reparationer i lägenheten och om man vill betala eventuella jourtillägg för att dessa ska utföras på kvällar och helger. Notera att vid jourutryckning tillkommer dessutom extra avgift.

Har du som medlem i föreningen problem eller frågor skall du alltid i första hand vända dig till styrelsen. I första hand via e-post som går till berörda i styrelsen.

Tillsammans ansvarar vi alla medlemmar för hela vår fastighet och vår förenings ekonomi. Det är viktigt att fastigheten sköts och är hel och ren. Det är också viktigt att föreningens ekonomi inte ansträngs onödigt mycket.

Fel som uppstår i fastigheten utom i lägenheten bekostar föreningen. Innan åtgärd sker, ska föreningens fastighetsansvarige besluta om åtgärd. Syftet är att ge styrelsen bättre kontroll över kostnaderna och därmed föreningens ekonomi. Med fastigheten menas alla gemensamma ytor, ute och inne, utanför din lägenhet, upptäcker du något anmäl det direkt till styrelsen.

Vid problem med hissen ta kontakt med någon från styrelsen.

VID BRAND RING 112

felanmalan@brflejondalen1.se