Kallelse till extra föreningsstämma

Plats: Dagcentralen, Bro
Datum: 27 februari 2024
Tid: 18:00

Vi skall välja en auktoriserad revisor.

Förenings medlemmar äger husen gemensamt och alla har lika rättigheter och skyldigheter. Ta chansen att gör din röst hörd och var med och påverka din bostadsrättsförening.

Anmäl senast den 23 februari till Lise-Lotte Norberg 070-7524500 med ett SMS om du kommer delta.

Styrelsen