Protokoll extra föreningsstämma 2024-02-27

I slutet på februari hölls en extra föreningsstämma för att välja revisor och firmatecknare, protokollet hittar ni här.