Dags att lämna in motioner 2022

Medlem som önskar visst ärende (Motion) behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före mars månads utgång. Den skrivna motionen läggs i styrelsens brevlåda. Det är oklart hur föreningsstämman kan genomföras i år men vi återkommer när vi vet mer om det datum. Vi ser gärna att du använder bifogad motionsblankett när du skriver din Motion. Ladda ner: Mall för motion till årsstämma

Vänliga hälsningar styrelsen