Kallelse till årsstämma 2022

Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Lejondalen 1 till ordinarie föreningsstämma den 16 juni kl. 18.00. OBS! Stämma kommer att hållas i Bro dagcentral-Florasalen i Bro centrum. Blomstervägen 9, 197 31 Bro.

Välkomna!

Styrelsen Brf Lejondalen 1