Styrelsemedlemmar sökes!

Är du intresserad av att påverka din boendemiljö?

Inför årets föreningsstämma behöver vi hitta ytterligare styrelsemedlemmar och det bästa sättet att påverka sin boendemiljö är just genom att delta i styrelsens arbete.

Kontakta gärna någon av oss i styrelsen och ställ frågor eller anmäl ditt intresse. Vi ser fram emot ditt deltagande!