Rengör vattenlåset ofta

1: Lyft upp silen över avloppet. Stick ner en skruvmejsel och lyft försiktigt.

2: När silen är avlägsnad fäller du upp bygeln som fungerar som handtag för att lyfta upp hela vattenlåset.

3: Med hjälp av bygeln lyfter du enkelt upp hela vattenlåset som en hink.

4: På ”hinken” finns en markering på vardera sidan där du ska trycka ihop underdelen så att vattenlåset delar sig.

6: När vattenlåset är rent sätter du ihop det igen. Sätt tillbaka vattenlåset i avloppet …

5: När du delat vattenlåset, spola delarna rena från smuts och hår.Använd en kökssvamp så att det blir ordentligt rent.

7:  … och sätt på silen. Klart.

Vattenlåset i duschen måste rengöras med jämna mellanrum – helst en gång i månaden. Hår tillsammans med tvålrester har en tendens att fastna och stoppa flödet. Vattenlåsets funktion är att förhindra unken doft från avloppet. Märker du att vattnet rinner undan långsamt när du duschar eller att vatten rinner ut på badrumsgolvet när du tömmer badkaret är det dags att rengöra vattenlåset.

Borättshavaren är ansvarig för att vattenlåset är rent och släpper igenom bad- och

duschvatten utan problem.