Om krisen kommer

Med tanke på det som händer i omvärlden så rekommenderar vi att ni tar del av informationen

www.msb.se som ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

//Styrelsen