Uppdatering av namnskyltar entréer och postboxar

Under November kommer Styrelsen att uppdatera samtliga namnlistor-/skyltar utifrån de medlemsförteckning vi har som utgår från i första hand ägare av lägenheten.

Önskemål om justeringar har inkommit. Ni som önskar justering, vänligen maila styrelse@brflejondalen1.se med ert lägenhetsnummer och de namn och efternamn ni önskar i entréerna och postbox.

Gärna så snart som möjligt. Tack

Mvh

Styrelsen.