Göra rent frånluftsventilen i badrummet – är det viktigt?

Frånluftsventilen behöver också göras ren regelbundet för att bibehålla en bra ventilation i lägenheten. Om ventilationen är dålig finns risk för att mögel börjar växa i badrummet. Mögel och andra mikroorganismer växer gärna där det är fuktig, som exempelvis i ett badrum med dålig ventilation.

Även ljudet av ventilationen i badrummet kan minska när man gjort rent frånluftsventilen.

För att få loss frånluftsventilen ska man skruva på den och sedan bara dra den rakt ut, dra eller skruva dock inte på tallriken i mitten.

Borttag, rengöring och fastsättning av frånluftsventil.