Medleminfo v3 2022

  • Parkering

Parkera gärna i mitten av er parkeringsruta så era grannar också kan ta sig ur sina bilar.

  • Betonghinder

Föreningen kommer fr.o.m tisdag den 18 Januari vidta åtgärder för ökad säkerhet i vår parkering genom att placera ut betonghinder. Anledningen till att styrelsen bestämt detta är på grund av en del bilister väljer då att köra upp på trottoaren vid kortsidan av huset i korsningen mellan Lejondalsvägen och Växthusvägen. Det kommer även bli förbjudet att parkera på den tomma rutan mellan parkeringsplatserna 25 & 24, och detta för att garantera framkomligheten till lägenhetsförråden. Läs mer om vad som gäller under fliken infobrev.

  • Att tänka på

Tänk på att inget får ställas i trapphusen, inte heller nere under trappan i entrén. Vi har ett antal gånger sett att det ställs in cyklar m.m. i trapphuset, detta är vid brand en fara för utrymning samt att de som städar i trapphuset inte kan utföra sitt arbete ordentligt. 

  • 5-års besiktning

Nu är det bestämt datum för vår 5-års besiktning som kommer att ske 24–25 februari och vi kommer senast 2 veckor innan att gå ut med information om vilken dag och ungefärlig tid vi behöver tillträde till just din lägenhet. Även om du planerar att vara hemma vill vi att du fyller i en fullmakt att vi får gå in med huvudnyckel OM du inte är det, denna kommer ihop med informationen om när vi behöver tillträde till din lägenhet.

Det är i allas intresse att vi kommer in i alla lägenheter under besiktningen.

Mvh Styrelsen