Rökning

Till dig som röker i vår förening

Då snön smält bort har det istället kommit fram sånt som varit gömt, vi talar om fimpar.

Så för allas trevnad:

Visa hänsyn till dina grannar genom att tänka på var, när och hur du röker och släng inte fimpar på marken.

Ta t.ex. med dig en glasburk ut och ha till dina fimpar.