Coronavirus covid-19

Viktig information

”Med anledning till smittorisken av Coronavirus covid-19 har vi på Hökerum Bygg AB beslutat att avvakta med garantiärenden inne i lägenheter tills vidare…” [Läs mer via länken ovan]

Försenat Infobrev

Som ni kanske märkt så har kvartalets infobrev ännu inte skickats ut. Detta beror på att vi vill avvakta till dess alla garantiåtgärder är utförda och godkända så vi kan ta med resultatet av dessa i brevet också.

Vi skickar ut det så snart vi bara kan!

Snöröjning

Det har snöat och det kommer mer. Då snön är väldigt lätt och vi inväntar mer snöfall så har vi avsiktligt låtit bli / minimerat snöröjningen då detta lätta snötäcke hindrar isbildning, och under täcket finns mycket halksand. Som väderprognosen visar så kommer mer snö senare under helgen/måndag och då röjer vi undan allt.

Driftproblem hos Com Hem

Just nu kan man läsa på Com Hems sida:

Vi åtgärdar just nu ett fel i vårt nät som påverkar analoga TV-utsändningar, bredbandstjänsten och digital-tv.

Felet visar sig som avbrott. Felet beräknas vara åtgärdat: 2019-01-26 16:00.

Avser adress Växthusvägen i Bro

Rökning

Till dig som röker i vår förening

Då snön smält bort har det istället kommit fram sånt som varit gömt, vi talar om fimpar.

Så för allas trevnad:

Visa hänsyn till dina grannar genom att tänka på var, när och hur du röker och släng inte fimpar på marken.

Ta t.ex. med dig en glasburk ut och ha till dina fimpar.