Så här förhindrar du spridning av covid-19:

Håll ett säkert avstånd till andra (minst en meter), även om de inte verkar sjuka. Ha på dig munskydd i offentliga miljöer, särskilt inomhus och när det inte går att hålla fysiskt avstånd. Välj öppna, välventilerade utrymmen hellre än slutna miljöer. Öppna ett fönster om du är inomhus. Tvätta händerna ofta. Använd tvål och vatten eller handsprit. Vaccinera dig när du får tillfälle. Följ lokala råd om vaccination. Håll för näsan och munnen med armbågsvecket eller en näsduk när du hostar eller nyser. Stanna hemma om du känner dig sjuk. Uppsök vård om du har feber, hosta och svårt att andas. Ring i förväg så att du snabbt kan bli hänvisad till rätt vårdmottagning. Det skyddar dig och förhindrar att viruset och andra infektioner sprids till andra. Munskydd: Personer som bär munskydd på rätt sätt kan förhindra att viruset och andra infektioner sprids till andra. Att endast bära munskydd skyddar inte mot covid-19, utan det måste kombineras med fysisk distansering och god handhygien. Följ råden från lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheter.

Gott nytt år och ta hand om varandra

Med vänlig hälsning

Styrelsen